RIJMEN MET WFH

Kussen door een rag van woorden Focquenbroch Horror coeli interview met R BloemHypnodrome Overgebleven gedichten

O V de L Milosz interview Andrzej Dsbrówka Beertje Bombazijn Leo Faes WFH over Vlaamse dichters Verzamelde gedichten

HOOFDMENU

Free counter and web stats

Nachtgedachte

De prozaďst Hermans schreef aanvankelijk poëzie. Zijn realisme was ook voor zijn gedichten bepalend: "Lees maar, er staat niet wat er staat......" was niet op zijn gedichten van toepassing. Mistroostigheid, melancholie, verloren liefdes kom je in zijn bundels tegen in korte strofen. Hermans ontdekte dat zijn kracht in proza lag maar behield zijn belangstelling voor poëzie.

(klik)

'Kussen door een rag van woorden' werd in 1944 in eigen beheer uitgegeven,  28 Exemplaren op "Ossekop". De bundel was niet in de handel en werd pas in 2000 herdrukt. Uitgever en de erven Hermans laten de melancholie van WF Hermans herleven.

terug

 

 

 

Hermans in de bres voor een vergeten dichter: Willem Godschalck van Focquenbroch. De belangstelling voor deze dichter is door Hermans gewekt maar de aandacht voor de inleiding van WF Hermans is verdwenen. De bloemlezing van Focquenbroch verscheen in 1946. De hele bloemlezing staat sinds 2004 op internet!

 

 

    

(uitg. Jan Helwig / SUB ROSA, Deventer, 1986)

 

Zou deze facsimile-editie van Focquenbroch er ooit geweest zijn  zonder Hermans' inbreng of is dat al te suggestief? De oorspronkelijke uitgave is van 1678. 

(Binnenkort een oorspronkelijke druk op de site!)

 

 

 

In dit lustrumnummer nogmaals Hermans' Inleiding van de bloemlezing van Focquenbroch, aangevuld met veertien gedichten.

 

Jan Helwig en zijn compaenen zorgen voor een fantastische hoeveelheid informatie rond de dichter. De link naar hun tijdschrift (mededelingenblad) wil ik niemand onthouden:

 

www.focquenbroch.nl/fumus

terug

 

 

 

 

In het jaar 1946 verschijnt eveneens: 'Horror Coeli en andere gedichten'. 'Kussen door een rag van woorden' werd erin opgenomen.

terug

 

interview met R. Bloem

 

In de Helikon serie (nr 38) verscheen Hypnodrome (1947). Oplage: 1000 exemplaren, onder redactie van Ed Hoornik. De prijs voor een los deel: fl 1,90. In die tijd maakte WF Hermans deel uit van de redactie van het literaire tijdschrift Criterium

terug

 

   

1ste, 3de en 4de druk

Samengesteld uit Horror Coeli en Hypnodrome, aangevuld met 'Overgebleven gedichten' en twee vertalingen van O.V. de L. Milosz. Hermans is niet trots op zijn gedichten. Toch volgen de drukken van deze bundel elkaar snel op: 1ste 1968 (1050 ex., genummerd), 2de 1970 (1000 ex.), 3de 1974 (1500 ex.), 4de, vermeerderde 1982 (2120 ex.), 5de herzien 1983 (1074 ex.) 

terug

 

(klik)

In oktober 2011 verschijnt het negende deel van de 'Volledige werken' van WF Hermans. Alle vier de dichtbundels zijn er in opgenomen.

terug

 

 

 

fragment titelpagina

 

Bij Cornamona Pers een bibliofiele uitgave van de door WF Hermans vertaalde gedichten van O. V. de L. Milosz. 150 Exemplaren op Ossekop en met vergulde snede, genummerd en gesigneerd door Hermans en door Lubberhuizen.

 

 

Slecht in de band gestoken. Jammer, Het is grafisch prachtig verzorgd. Het is 1981 en wederom blijkt hoezeer WF Hermans de poëzie omarmde.

 

 

In Literair paspoort, aug/sep 1950 een waar pleidooi voor Milosz. Weer een dichter die vergeten dreigt te worden.

fragment:

...Zijn poëzie is een merkwaardig midden tussen hallucineren, fluisteren en snikken.....

en:

  ...Hij hoort thuis in de rij der grote melancholici....

terug

 

interview met Andrzej Dsbrówka

 

 

 

 

En dan zijn er natuurlijk nog de berenversjes van Sita van de Wissel uit:

 

 

   (1981)

 

 

Beertje Bombazijn werd bibliofiel uitgegeven in zeer kleine oplaag. Hier en daar duikt een beertje op. In "Letterlust" van Kees van Kooten en Ewald Spieker (2003) bijvoorbeeld. 

 terug

 

 

 

   

 

L.E.O. Faes laat de rotgans WF Hermans zich verstrikken in zijn eigen dichtsels over het Beertje (Faes: BOM-b-AZIJN) 

terug

 

WF Hermans over Vlaamse dichters

 

 

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op: 16 januari 2012

horizontal rule

 

 terug

 

 

Bezoek deze pagina's in uw eigen volgorde

Plaats "WILLEM FREDERIK HERMANS" bij uw favorieten

Ach, waar bemoei ik mij eigenlijk mee?

 

WILLEM FREDERIK HERMANS

KENNISMAKEN MET WFH --- SPELLETJES MET WFH

LUISTEREN NAAR WFH --- BIJSCHRIJVEN OVER WFH --- ADVERTEREN MET WFH

NAAR DE FILM MET WFH --- AUTOBIOGRAFIE VAN WFH

MULTATULI EN WFH --- SCHRIJFMACHINES VAN WFH

TIJDSCHRIFTEN OVER WFH --- PLAATJES KIJKEN MET WFH

WEINREB, EEN KWESTIE VAN WFH --- BOEKJES LEZEN MET WFH

RIJMEN MET WFH --- WITTGENSTEIN EN WFH --- NAAR ZWEDEN MET WFH?

AANDENKEN AAN WFH --- OP TONEEL MET WFH --- INTERVIEWS MET WFH

POST VOOR WFH --- TE GAST BIJ WFH --- NEDERLAND LEEST WFH

DAGPORTRETTEN VAN WFH

VOLLEDIG WERK VAN WFH

 

wfh_info@chello.nl

 

Bij het samenstellen van deze site heb ik gepoogd bestaande rechten op tekst

en afbeelding te eerbiedigen. Mocht er toch nog bezwaar zijn tegen 

het gebruik van materiaal, laat u dat dan onverwijld weten?

 

De links naar de verschillende pagina's werden voor het laatst bijgewerkt op: maandag 28 september 2015