Chronologische lijst van interviews met WFH

>1990-1996<

 

Free counter and web stats

 

Kies een ander decennium:

>1950-1959<           >1960-1969<           >1970-1979<          >1980-1989<         >1990-1996<

(nummering van Delvigne en Janssen in: Schrijven is verbluffen, bibliografie, DJ ..;)

 

DJ 106; 16-11-90

Permentier, L

'Na 18 jaar in Frankrijk: Belgische onderscheiding'

De Standaard (ook in Het Nieuwsblad)

 

DJ 107; 23-11-90

Sitniakowski, I

'Uiteraard krijg ik geen eredoctoraat in Nederland'

De Telegraaf

 

DJ 108; 01-03-91

Damme, J van

'Het is vreselijk in Nederland te worden geboren'

Prov. Zeeuwse Courant

 

DJ 109; 30-08-91

Schreuder, A

'De Nederlandse taal gaat naar de bliksem'

NRC-Handelsblad

 

DJ 110; 06-11-91

Vandenbroucke, J

'Ik ben heel rein'

Knack

 

DJ 111; 20-11-91

Smekens, F:

'WFH: kersverse Brusselaar....'

Deze week in Brussel

 

19-03-82

Benders, R; Bousset, H

'Over het onderscheid tussen wetenschap en literatuur'

plaats: Katholieke Universiteit Brussel.

(geluidsband)

 

DJ 112; 01-04-92

Aaslestad, P:

'Ekstreme Finnmark'

Aftenposten

 

DJ 113; 28-01-93

Webeling, P:

'WF Hermans eist excuses'

Trouw

 

DJ 114; 06-02-93

Webeling, P:

'WF Hermans over de schrijfmachine. 

't Liefst schrijf ik op alle machines tegelijk'

Trouw

 

00-03-93

--:

'Willem Frederik Hermans over zijn interviewers. 

"Heeft u nog altijd gelijk?", vroeg hij'

Avenue

 

DJ 115; 03-03-93

Bloem, R:

'Niets slijt. De wit en de rode zuurstangen van het verbodene'

De Groene Amsterdammer

 

DJ 116; 05-03-93

Maas, M:

'De aap van God. WF Hermans en de materiële identiteit'

De Volkskrant

 

DJ 117; 06-03-93

Zaal, W:

'Ik bén vervolgd en ik wórd vervolgd. De nimmer eindigende oorlog van WF Hermans'

Elsevier

 

DJ 118; 13-03-93

Tijn, J van:

'WF Hermans' ballingschap'

Vrij Nederland

 

19-05-93

Verkuijl, F:

'Het gaat om een andere, onzichtbare wereld'

De Groene Amsterdammer

 

DJ 119; 16-07-93

Fransen, A:

'Kortaf: Te Nederlands'

HP / De Tijd

 

DJ 120; 20/21-11-93

Permentier, L:

'Ik heb de mensen hardvochtig op hun slechtheid willen wijzen'

De Standaard

 

DJ 121; 24-22-93

Reynebeau, M:

'Alles kom reg misschien'

Knack

 

DJ 122; 22-01-94

Persoon, W:

'Ik ben een stadsmens, ik hou niet zo van drijfmest'

Gazet van Antwerpen

 

DJ 123; 05-02-94

Moerman, J:

'Het oud zeer van WF Hermans. 

Hermans over professoren'

Gronings-Drentse pers

 

21-05-94

Dsbrówka, A

'Het goede is.......' (interview met Willem Frederik Hermans)

Literatura na wiecie

 

09-12-94

Lindo, MA:

'Familiegevoel? Wat zegt u toch een rare dingen, mevrouw'

Het Parool

 

DJ 124; 31-12-94

Blom, H:

'WF Hermans leest voor'

VPRO-gids

 

DJ 134; 00-00-95

Meijer, R:

'WF Hermans'

'Oostindisch doof', Bert Bakker 1995

 

DJ 135; 00-00-95

Noordhoek, W:

'Jurassic park bestond nog niet'

De God Denkbaar, CD's VPRO 1995

 

DJ 125; 12-01-95

Schaevers, M:

'Een goede columnist laat geen vijand in leven'

Humo

 

DJ 126; 11-02-95

Verbeeten, T:

'Is de schrijver een tovenaar of een duivel?'

De Gelderlander

 

DJ 127; 17-02-95

Ros, B:

'Willem Frederik Hermans: 

De literatuur is het geweten van de natie'

KU-nieuws, jrg 24, nr 21

 

DJ 128; 00-03-95

Berk, H van den:

'Een bedevaart naar Brussel, het grootste gelijk ter wereld'

Tilburg Magazine

 

DJ 129; 00-03-95

Geurts, J:

'Het kinderstoeltje van WFH'

Tilburg Magazine

 

DJ 130; 10-05-95

Borka, M:

'Straks is hij foetsjie'

Knack

 

DJ 131; 15-09-95

Fransen, A:

'Hermans' hemel'

HP / De Tijd

 

DJ 132; 22-09-95

Fransen, A:

'De schrijver als goochelaar'

HP / De Tijd

 

DJ 136; 00-10-95

Straten, H van:

'Ze zullen eikels zaaien op mijn graf. 

Teruggevonden gesprekken uit 1962 met WFH'

De nieuwe engelbewaarder 9

 

DJ 133; 21-10-95

Praamstra, O:

'Bij de voltooiing van Multatuli's Volledige Werken'

Over Multatuli, 35

 

DJ 137; 00-00-96

Koopman & Van Ommen:

'Een ontmoeting met de tovenaar. 

Over Willem Frederik Hermans in foto's en teksten'

De Prom, 1996

 

 

 

Kies een ander decennium:

>1950-1959<           >1960-1969<           >1970-1979<          >1980-1989<         >1990-1996<

 

 

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op: 16 september 2011

 

horizontal rule

 

 

 

 

Bezoek deze pagina's in uw eigen volgorde

Plaats "WILLEM FREDERIK HERMANS" bij uw favorieten

Ach, waar bemoei ik mij eigenlijk mee?

 

WILLEM FREDERIK HERMANS

KENNISMAKEN MET WFH --- SPELLETJES MET WFH

LUISTEREN NAAR WFH --- BIJSCHRIJVEN OVER WFH --- ADVERTEREN MET WFH

NAAR DE FILM MET WFH --- AUTOBIOGRAFIE VAN WFH

MULTATULI EN WFH --- SCHRIJFMACHINES VAN WFH

TIJDSCHRIFTEN OVER WFH --- PLAATJES KIJKEN MET WFH

WEINREB, EEN KWESTIE VAN WFH --- BOEKJES LEZEN MET WFH

RIJMEN MET WFH --- WITTGENSTEIN EN WFH --- NAAR ZWEDEN MET WFH?

AANDENKEN AAN WFH --- OP TONEEL MET WFH --- INTERVIEWS MET WFH

POST VOOR WFH --- TE GAST BIJ WFH --- NEDERLAND LEEST WFH

DAGPORTRETTEN VAN WFH

VOLLEDIG WERK VAN WFH

 

wfh_info@chello.nl

 

Bij het samenstellen van deze site heb ik gepoogd bestaande rechten op tekst

en afbeelding te eerbiedigen. Mocht er toch nog bezwaar zijn tegen 

het gebruik van materiaal, laat u dat dan onverwijld weten?

 

De links naar de verschillende pagina's werden voor het laatst bijgewerkt op: maandag 28 september 2015