Chronologische lijst van interviews met WFH

>1980-1989<

 

Free counter and web stats

 

Kies een ander decennium:

>1950-1959<           >1960-1969<          >1970-1979<           >1980-1989<        >1990-1996<

(nummering van Delvigne en Janssen in: Schrijven is verbluffen, bibliografie, DJ ..;)

 

DJ 67; 08-01-81    (opgenomen in: A vd Valk: Het grootste gelijk...)

Safieh-Leqlerq, C:

'Une ťcriture limpide'

L'Orient le jour

 

DJ 68; 05-05-81

Olde Monnikhof, T:

'Op de bres voor King Kong'

Algemeen Dagblad

 

DJ 69; 30-05-81.     (opg. in: Scheppend nihilisme)

Pam, M

'Ik ben een dominee met een lege kerk'

De Volkskrant

 

DJ 70; 12-06-81

Benders, R

'Ik ben de gids van het gidsland'

Het Parool

 

=DJ 71; 00-11-81

Goedegebuure, J:

'Het Hermans-Goedegebuure debat van 7 jun 1981 in De Krakeling'

New Foundland 1e, nr 2 (eerder in Tirade: sep 81)

 

DJ 72; 23-01-82                (opg. in Mandarijnen supplement '83)

Dijl, F van

'De waarheid over Hermans en de letteren'

Het Vrije Volk

 

DJ 73; 17-04-82

Alleene, C

'Nog liever met een oerang-oetan op het scherm'

Spectator

 

DJ 80; 00-00-83

Bakker, K de

'Willem Frederik Hermans: Kussen door een rag van woorden'

Mijn eerste boek '83

 

DJ 74; 00-00-83

Vree, F de

'Niet iedereen is een vechter, niet iedereen kan alleen zijn...'

Snoecks '83

 

DJ 75; 28-01-83

[Spoor, C]

'Struisvogelpolitiek'

De Tijd

 

DJ 76; 08-03-83

Serfontein, H

'Apartheid, enige oplossing, mits menselijk toegepast'

Trouw

 

DJ 77; 15-03-83

Breyer, K

'Nederland ergert mij mateloos met die schijnheilige bemoeizucht'

Utrechts Nieuwsblad

 

DJ 78; 08-04-83.     (opg. in: Scheppend nihilisme)

Pam, M

'WF Hermans over Zuid-Afrika'

NRC-Handelsblad

 

DJ 79; 00-05-83.     (opg. in: Scheppend nihilisme)

Botha,E en Roos, H

'In gesprek met Willem Frederik Hermans'

Tydskrif vir Letterkunde

 

DJ 81; 22-02-84

Noord, J van

WF Hermans: 'Ik ben niet rascistisch'

De Telegraaf

 

DJ 82; 18-05-84

MariŽn, L

'WFH: "Het kristendom is al zo oud dat zijn verdedigers het kalmer aan kunnen doen dan de verdedigers van het kommunisme"'

Intermediair (Vlaams)

 

DJ 83; 00-03-84

Pam, M

'Interview met Willem Frederik Hermans'

Maatstaf, 32e, nr 3

 

DJ 84; 09-06-84

Verdaasdonk, D

'Een fantasie waar geen romancier tegenop kan

Een interview met WF Hermans'

Rademakers: Literatuur als film, '84

 

DJ 85; 00-05-85

Janssen, FA, Vree, F de

'Vraaggesprek met WF Hermans'

Bzzlletin 126

 

=DJ 86; 10-08-85

Eeden, E van

'WF Hermans: "In Groningen was ik van ellende doodgegaan. Ik wil literatuur als een kerk bouwen of desnoods als een gevangenis'

IJmuider Courant

 

DJ 87; 18-04-86

Berg, E van den

'WF Hermans gaat definitief weg bij de NRC../..en stapt over naar Elsevier'

De Volkskrant

 

DJ 90; 00-00-86

Jong, MJG de

[interviews]

in: 'De waarheid (?) omtrent Richard Simmilion....'

de Prom

 

DJ 88; 08-05-86

Hendrickx, W

'Humo sprak met Willem Frederik Hermans'

Humo

 

DJ 89; 16-05-86

Freriks, P

'Wierookvatzwaaier van de werkelijkheid'

De Volkskrant

 

00-11-86

Hij en ik

'Over grote schrijvers'

Profile (audioblad)

 

DJ 91; 19-01-87

Holman, T

'Het is volstrekt nutteloos wat hier is gebeurd'

Het Parool

 

DJ 92; 04-04-87

Renders, H

'WF Hermans en het surrealisme. 

Tussen Forum en Vijftig'

Het Oog in 't Zeil, 4e, nr 4

 

DJ 93; 00-05-87

Vree, F de

'Het museum Orsay met WFH, en na een gesprek over Multatuli'

Kunst en Cultuur nr 5

 

DJ 94; 00-06-87

Vree, F de

'Een paradijsvogel in een kippenhok'

Muziek en woord

 

DJ 95; 23-10-87

Schreuder, A

'Schrijven is verbluffen'

NRC-Handelsblad

 

DJ 99; 00-00-88

Montijn, I

'De gedroomde maaltijd van WF Hermans'

Het fijnproeversleesboek

 

DJ 96; 11-11-88

Pam, M

'WF Hermans en de zaak Weinreb'

VPRO-gids

 

DJ 97; 07-12-88

Ruiter, J de

'Mislukte aanslag met mes en bijl op schrijver WF Hermans'

De Telegraaf

 

DJ 98; 07-12-88

Freriks, P

'WF Hermans en echtgenote gewond na hevige schermutseling met indringer'

De Volkskrant

 

DJ 104; 00-00-89

Smulders, W

'Als een kei in je ziel'

in: Verboden toegang, 1989

 

DJ 100; 09-09-89

Zaal, W

'Soms wil mijn demon dat ik mijn stem verhef'

Elsevier

 

DJ 102; 00-11-89

Goede, A de

'Met WF Hermans op de set. "We zijn hier niet in Lutjebroek" '

VPRO-gids

 

DJ 101; 11-11-89

Kester, I

'Willem Frederik Hermans: 

"In Nederland zijn de kruideniers de baas" '

Studio (kro-gids)

 

DJ 103; 00-12-89

Coenen, M

'Koorddansen met WF Hermans'

Snoecks '90

 

DJ 105; 00-12-89

Kester, I

'Fransen zijn nog verschrikkelijker kruideniers dan Nederlanders'

Het Oog in 't Zeil, 7e, nr 2/3

 

 

 

 

Kies een ander decennium:

>1950-1959<           >1960-1969<           >1970-1979<          >1980-1989<         >1990-1996<

 

 

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op: 16 september 2011

 

 

horizontal rule

 

 

 

Bezoek deze pagina's in uw eigen volgorde

Plaats "WILLEM FREDERIK HERMANS" bij uw favorieten

Ach, waar bemoei ik mij eigenlijk mee?

 

WILLEM FREDERIK HERMANS

KENNISMAKEN MET WFH --- SPELLETJES MET WFH

LUISTEREN NAAR WFH --- BIJSCHRIJVEN OVER WFH --- ADVERTEREN MET WFH

NAAR DE FILM MET WFH --- AUTOBIOGRAFIE VAN WFH

MULTATULI EN WFH --- SCHRIJFMACHINES VAN WFH

TIJDSCHRIFTEN OVER WFH --- PLAATJES KIJKEN MET WFH

WEINREB, EEN KWESTIE VAN WFH --- BOEKJES LEZEN MET WFH

RIJMEN MET WFH --- WITTGENSTEIN EN WFH --- NAAR ZWEDEN MET WFH?

AANDENKEN AAN WFH --- OP TONEEL MET WFH --- INTERVIEWS MET WFH

POST VOOR WFH --- TE GAST BIJ WFH --- NEDERLAND LEEST WFH

DAGPORTRETTEN VAN WFH

VOLLEDIG WERK VAN WFH

 

wfh_info@chello.nl

 

Bij het samenstellen van deze site heb ik gepoogd bestaande rechten op tekst

en afbeelding te eerbiedigen. Mocht er toch nog bezwaar zijn tegen 

het gebruik van materiaal, laat u dat dan onverwijld weten?

 

De links naar de verschillende pagina's werden voor het laatst bijgewerkt op: maandag 28 september 2015